Friluftsgruppa.no     

      Lenker

 

 

           Hjem

      

 

 

   Satsingsområde

 

          Kontakt

       Produkter

 

 

Om Friluftsgruppa.no sine produkter

 

"...Å lære å bruke naturen gir muligheten til å

bruke naturen for å lære...!"

 

 

 

 

 

Foredrag og kurstilbud 1

 

For ansatte i barnehager/SFO/småtrinnet i grunnskolen

 

  • Foredrag/kurspakke 1 - Pedagogisk tilrettelegging for friluftsliv i barnehage og skole. (Kode: FK1)
  • Foredrag/kurspakke 2 - Tilrettelegging for friluftsliv for barn / unge med særskilte behov. (Kode: FK2) 
  • Foredrag/kurspakke 3 - Tilrettelegging for friluftsaktiviteter med spennende aktiviteter og tips på ting som kan lages ute.   (Kode: FK3)
  • Foredrag/kurspakke 4 - La barnet lære å dokumentere eget arbeid; "Dokumentasjon av og for barn". (Kode: FK4)
  • Foredrag/kurspakke 5 - Etablering av smågruppetiltak / interngruppetiltak på barnetrinnet. Tilrettelegging, satsing og aktiviteter. (Kode: FK5)

         

          NB! For alle kurs foredrag gjelder følgende:

          Ekskursjon /praktisk del /overnattingsekskursjon kan legges inn.

 

 

 

 

<Tilbake>

 

 

 

NYHETER:

 

Friluftsgruppa.no

Friluftsgruppa.no er nå en del av bedriftsverden.

 

 

 

 Med natruren som klasserom...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friluftsgruppa.no © 2011 - all rights reserved

ML Webdesign